Обращение в ИИТ Украины (2014).

Державна наукова установа «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти»

Вул. Митрополита Василя Липківського 36, м. Київ, Україна, 03035

Бомбушкара Ігоря Стефановича, 25.12.1976 року народження, ІПН

Адреса для листування: м. Київ, Україна, 01042

+38 (066) 243-52-61

Засвідчую Вам свою глибоку повагу!

За дорученням Міністерства освіти і науки України від 26.08.2014 року, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, провів незалежну експертизу рукопису «Основы парапсихологии. Учебное пособие» і на мою адресу Вами було направлено лист від 24.09.2014 року № 14.1/10-3092 «щодо експертизи рукопису».

Зі змісту цього листа вбачається, що згідно незалежної експертизи рукопису навчального посібника з основ парапсихології, вказаний посібник не відповідає вимогам навчальної книги, оскільки на думку експертів,  автори рукопису «не дотримуються методики доказової науки, а лише цитують англомовні джерела». Водночас, самого Експертного висновку чи то його описово-мотивувальної складової мені не надано.

Наказом МОН України від 27.06.2008 року № 588 «Щодо видання навчальної літератури для вищої школи» закріплено:

«2.3 Після реєстрації поданих матеріалів в Інституті інноваційних технологій і змісту освіти їх надсилають у тижневий термін до відповідної комісії Науково-методичної ради міністерства, яка  протягом одного місяця проводить експертизу рукопису (в окремих випадках термін експертизи може бути продовжений керівником відділення НМР, до якого належить комісія) і виносить рішення про доцільність його видання з відповідним грифом.

2.4. Після прийняття комісією рішення щодо поданого рукопису голова комісії у тижневий строк повертає до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти розглянуті матеріали разом із випискою з протоколу засідання комісії. У разі прийняття комісією негативного рішення подається вмотивований висновок із зазначенням причин відмови в наданні Грифа. У таких випадках на вимогу замовника може призначатися додаткова незалежна експертиза. Розгляд її матеріалів повторно здійснює комісія Науково-методичної ради під контролем Бюро відповідного відділення, її рішення є остаточним»

У звязку з цим, на підставі пунктів 2.3, 2.4 Наказу № 588, з метою доопрацювання вказаного посібника, спираючись на Ваш авторитет та багаторічний досвід у сфері технологій освіти, прошу Вас направити на мою адресу належним чином оформлений Експертний висновок науково-методичної комісії з психології та практичної психології, згідно з яким було постановлено, що розроблений мною у співавторстві з С. Гонсалесом посібник з основ парапсихології, «не відповідає  вимогам навчальної книги, згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №588 від 27.06.2008 року та Наказу МОН №11 від 10.01.2009 року.

У разі, якщо задоволення вказаного звернення потребує додаткових витрат, пов’язаних з копіюванням та друком – компенсацію таких витрат гарантую.

Сподіваюсь на подальшу співпрацю,

І.С. Бомбушкар