Звернення Бомбушкара І.С. до Президента України Порошенка П.О. (2014).

Президенту України

Порошенку Петру Олексійовичу

Бомбушкара  Ігора Стефановича

25.12.1976 року народження

Адреса:  м. Київ

телефон: +38 (066) 243-52-61

 Шановний Петро Олексійовичу!

Прошу Вашої  підтримки та сприяння,  у вирішенні  Українською  державою питання, неврегульованість якого, на сьогодні, створює приводи для зловживань, та призводить до систематичних  порушень  прав і свобод  наших з Вами  громадян, нерозподілення значних грошових потоків до бюджету та неймовірне збагачення окремих осіб.

Також прошу, при вирішенні порушених в даному зверненні питань,  взяти до уваги  мої пропозиції, та  повністю, або частково,  реалізувати їх в  інтересах  українського суспільства та держави.

І. Суть проблеми

Звертаю Вашу увагу на те, що на сьогоднішній день, в Україні діє тіньовий сегмент окультно-містичних послуг,  річний обіг якого складає десятки  мільйонів доларів США. Даний сегмент контролюється не державою, а обмеженим колом осіб, з метою особистого збагачення, та підтримується  деякими  засобами масової інформації на загальнодержавному рівні.

Як відомо, із включенням до Державного класифікатору ДК 003-09 таких професій, як астролог (5151), ворожка та хіромант (5152),  в Україні фактично  відбулася легалізація сегменту окультно-містичних послуг. Однак, включені до класифікатору професії, не мають ані критеріїв атестації (за винятком астрологів), ані відповідних державних навчальних  програм, ані критеріїв перевірки діяльності так званих «екстрасенсів».

Залишаючись за межами державного регулювання, під приводом надання окультних послуг, які  включені до класифікатору професій, — певними особами систематично  вчиняються шахрайські дії, практика незаконної лікувальної діяльності, яка призводить, у тому числі, до смертельних випадків.

Крім того, громадяни, звернувшись за окультними послугами,  ризикують потрапити у сферу впливу осіб, які страждають різноманітними захворюваннями та розладами психіки, сповідують деструктивні культи.

Лише в місті Києві діє близько 30 різноманітних окультних центрів, шкіл та інститутів, а також  нараховується близько 15 тисяч хіромантів, магів, астрологів,  ворожок,  провидиць тощо. Вказані особи та організації не мають жодного контролю з боку держави.

ІІ. Підтримка та культивація окультного бізнесу з боку деяких засобів масової інформації

В ефірі телеканалу СТБ, який є загальноукраїнським,  систематично виходять розважальні  шоу «Битва екстрасенсів».

В анонсі даної  телепередач її автори запевняють глядачів, що здібності «ясновидців»  перевіряють за допомогою унікальних комп’ютерних технологій, а в основі випробувань – відкриття сучасних вчених. Згідно енциклопедичних довідників, екстрасенсорне сприйняття (екстрасенсорика, ЕСС ) (від лат. еxtra — «понад» , «поза» ; sensus — «почуття») – це широкий  термін, що використовується для багатьох ніби то існуючих «паранормальних»  форм сприйняття  оточуючої дійсності або здібностей людини,  позначення багатьох  езотеричних феноменів,  таких як  ясновидіння, телепатія (уявне спілкування), віщування тощо, які  позначають прогнозований  вплив  нематеріального  на матеріальне.

В анонсах телепередачі «Битва екстрасенсів», а також на офіційному сайті даного телепроекту (http://bitva.stb.ua/ua/o-proekte/), зазначається, що: «Битва екстрасенсів» – яскраве емоційне містичне шоу людських надможливостей. У «Битві екстрасенсів» учасники, що пройшли попередні випробування, намагаються довести телеглядачам свої надприродні здібності. За кожним випробуванням стежать експерти. Щотижня спостерігачі вирішують, хто з екстрасенсів краще за інших на цей раз проявив здібності, а хто має залишити шоу. Вже 12 сезонів, шість з яких були міжнародними, телеглядачі спостерігають за баталіями екстрасенсів. За звання найсильнішого встигли поборотися екстрасенси практично з усіх куточків землі: нумеролог з Ісландії, астролог з Каліфорнії, таролог зі Швеції, буддійський лама з Монголії, шаманка з Хакасії, а також екстрасенси з Латинської Америки, США, Індії, Казахстану, Китаю, Індонезії, Польщі, Латвії та Ізраїлю, Росії та України. А в «Битві екстрасенсів-12» брали участь екстрасенси, які ніколи раніше не заявляли про свій дар та багато років зберігали в таємниці свої сакральні знання. У проекті «Битва екстрасенсів» здібності ясновидців перевіряють за допомогою унікальних комп’ютерних технологій, в основі випробувань – відкриття сучасних вчених. Також екстрасенси проходять і ряд екстремальних випробувань, пов’язані з ризиком для життя учасників».

Коли мною було більш детально досліджено рід та характер діяльності акторів, які виступають учасниками шоу «Битва екстрасенсів», я довідався, що більшість з цих акторів, паралельно здійснює прийом громадян в якості ясновидців, хіромантів, екстрасенсів.  Прийом громадян відбувається  під телевізійним  псевдонімом, цілком безконтрольно.

Таким чином, фактично, телепроекти на телеканалі СТБ,  представляють собою не розважальні шоу (в яких глядачеві навіть не пояснюється недоведеність екстрасенсорики, як феномену; не повідомляються ризики, з яким особа може зіштовхнутися, звернувшись до так званого екстрасенса), а маркетинговий плацдарм для:

—          по-перше, масового переконання телеглядачів у тому, що надприродні здібності існують, створюючи таким чином попит на окультно-містичні послуги в суспільстві;

—          по-друге, непрямої реклами конкретних акторів, які прикриваючись титулом «учасник проекту «Битва екстрасенсів», цілком безконтрольно, починають вести особистий прийом громадян та займаються підприємницькою практикою, часто уникаючи сплати податків до бюджету.

Через свого представника, я звернувся до Президії Національної академії наук України із запитом від 11 квітня 2014 року (копія запиту додається), в якому просив: висловити  офіційну позицію Національної академії наук України з приводу існування екстрасенсорики, як феномену і повідомити чи визнає НАН України існування явища надчуттєвого сприйняття оточуючої дійсності (так звану «екстрасенсорику»), як людський феномен?  Чи існують офіційно підтверджені відкриття сучасних вчених,  які  науковими методами доводять факт існування «екстрасенсорних» здібностей у людини? Якщо так, якими саме вченими зроблено такі відкриття, та у чому вони полягають?

У своєму листі № 4ф/721-15 від 18 квітня 2014 року,  Національна академія наук України повідомила, що в НАН України не вивчалось та відповідно не було виявлено чи підтверджено явище надчуттєвого сприйняття оточуючої дійсності  як людський феномен. Також НАН України не володіє жодною інформацією щодо існування офіційно підтверджених відкриттів сучасних вчених, які науковими методами доводять факт існування так званих «екстрасенсорних» здібностей у людини (копія додається).

ІІІ. Неврегульованість та повна неконтрольованість питання окультно-містичних послуг органами державної влади

Виявивши цілковиту неврегульованість питання окультного бізнесу в Україні, що виражається у відсутності елементарних кваліфікаційних критеріїв професій, — я звернувся із запитом до Комітету Верховної ради України з питань науки і освіти, який одночасно перенаправив мій запит до Міністерства освіти і науки, Міністерства соціальної політики України.

У своїх відповідях вказані відомства так і не повідомили мені, чому до сьогоднішнього дня, ніким не опрацьовано та не затверджено кваліфікаційних критеріїв, не створено навчальних програм до професій «ворожка» та «хіромант».

Так, в своєму листі № 04-24/19-13 від 11 липня 2014 року, Голова Комітету з питань науки і освіти ВР України — Лілія Гріневич , повідомила, що Комітет не є належним розпорядником запитуваної інформації, у звязку з чим, вказаний запит і було перенаправлено до центральних органів виконавчої влади (копія листа додається).

У своєму листі від 23.07.2014 року, заступник Міністра освіти і науки України Павло Полянський повідомив, що кваліфікаційні вимоги до професій «ворожка» та «хіромант» — відсутні і це унеможливлює розроблення навчально-програмної документації, ліцензування надання освітніх послуг з даної професії (копія листа додається).

Згідно листа Міністерства соціальної політики від 23.07.2014 року № 270/13/133-14, на мій запит було повідомлено, що діяльність астрологів, ворожок та хіромантів не суперечить чинному законодавству, вказані професії внесені до класифікаторів  в провідних країнах світу. Незважаючи на це,  Мінсоцполітики, так і не повідомило причини відсутності елементарних кваліфікаційних критеріїв до даних професій. (копія листа додається).

ІV. Пропозиції щодо вирішення існуючої проблеми

На моє глибо переконання, держава не повинна обмежувати свободу людської  совісті, віросповідання та діяльності.

Однак, у ситуації, яка склалася,  відповідне нормативно-правове забезпечення, розробка та впровадження державних кваліфікаційних вимог та  навчальних програм, випуск спеціалізованих підручників, посібників та методичної літератури,  розробка ліцензійних умов з підготовки та атестації спеціалістів, видача фахових дипломів державного зразку, — суттєво поліпшать існуючу ситуацію.

Звісно, це не дозволить державі та громадськості повністю контролювати ринок окультних послуг в Україні, однак, це зможе ефективно  упереджувати діяльність  шахраїв і створить додаткові гарантії захисту для людей, які все ж таки вирішили звернутися за окультними послугами.

На моє переконання – навчальні програми окультних професій повинні містити, щонайменше, базові відомості з основ релігієзнавства, філософії, парапсихології, соціології, психології. А одним з критеріїв видачі дозволу на надання окультно-містичних послуг,  повинна виступати наявність довідки про відсутність у особи психічних розладів та захворювань, а також обов’язкова реєстрація такої особи, як суб’єкта підприємницької діяльності чи самозайнятої особи.

Намагаючись самостійно вжити заходів, спрямованих на подолання висвітленої проблеми, мною, у співавторстві з кандидатом біологічних наук С. Гонсалесом (псевдонім), розроблено перший на пострадянському просторі навчально-методичний посібник з Парапсихології, який  нами презентовано на всесвітній конференції парапсихологів, що проходить з 14 по 17 серпня 2014 року, в місті Конкорд (Каліфорнія, США).

Зі свого боку, я пропоную Вам, шановний Петро Олексійовичу, ініціювати обговорення питання, щодо включення даного предмету, як окремого ознайомчого курсу у вищій школі.

Переконаний, що подібні заходи дозволять пояснити молоді сутність окультно-містичної діяльності, науково обґрунтувати механізми впливу окремих «ясновидців» на психіку людини, що в кінцевому рахунку  зменшить кількість осіб, які потенційно можуть звернутися до недобросовісних окультистів та стати їх жертвами.

Додатково вказаний спецкурс пропоную впровадити серед осіб, які мають бажання офіційно займатися  окультно-містичною діяльністю та здійснювати прийом українських громадян.

З глибокою повагою та підтримкою, Ігор Бомбушкар

Посилання на офіційні документи:

Лист-відповідь з Міністерства науки і освіти України

Лист-відповідь з Міністерства соціальної політики України

Лист-відповідь з Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України