Официальное обращение Бомбушкара И.С. к Жовтяку В.О. (2013).

Коментар щодо напрямку діяльності організації ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»

На сьогодні Мережа ЛЖВ — найбільша і найпотужніша організація, що представляє інтереси ВІЛ-позитивних українців. Всеукраїнська мережа ЛЖВ має представництва в 40 регіонах України, нараховує близько 500 членів, понад 400 співробітників, і надає послуги більш ніж 40 000 клієнтам.

Офіційне звернення Голови Міжнародної громадської організації «Центр психологічної допомоги «Сонце що сходить» Бомбушкара Ігоря Стефановича до голови Координаційної Ради ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» Жовтяка Володимира Олеговича

З А Т В Е Р Д Ж У Ю :

Голова Великої Ради Міжнародної громадської організації «Центр психологічної допомоги «Солнце що сходить»

«12» липня 2013 року

___________________ И.С. Бомбушкар

Вих. № 12-07/13-1 від 12 липня 2013 року

Голові Координаційної Ради ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»

Жовтяку Володимиру Олеговичу

Шановний Володимиру Олеговичу!

Кожна людина має природне невід’ємне і непорушне право на охорону здоров’я. Суспільство і держава відповідальні перед сучасним і майбутніми поколіннями за рівень здоров’я і збереження генофонду народу України. Вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового  способу  життя є пріоритетними напрямками в діяльності як держави, так і суспільства.

Міжнародна громадська організація «Центр психологічної допомоги «Сонце що сходить», керуючись у своїй діяльності Законодавством України, як добровільне об’єднання громадян України, Російської Федерації, Молдови, Німеччини, Ізраїлю, Італії та Канади, своєю основною метою вважає психічне та фізичне оздоровлення суспільства, як однин  із  головних  чинників  виживання та розвитку народу України.

Орієнтуючись на сучасні стандарти у охороні здоров’я та медичній  допомозі, поєднуючи досягнення традиційної медицини із світовим досвідом у сфері нетрадиційних засобів лікування, членами організації — дипломованими та ліцензованими лікарями, розроблено методику ефективних допоміжних заходів та рекомендацій, щодо лікування ВІЛ-захворювання. Ці заходи базуються на вживанні біологічно-активних добавок (не являються лікарськими засобами), виконанні комплексу легких фізичних вправ та виступають в якості допоміжного інструменту,  наряду з традиційними методами  лікування.

Біологічно-активні добавки не є лікарськими препаратами, та відповідно до статті 1 Закону України «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини», являють собою речовини або  їх  суміші, що використовуються для надання раціону харчування  спеціальних лікувальних чи лікувально-профілактичних властивостей.

В рамках благодійної діяльності, спрямованої на допомогу людям, страждаючим від ВІЛ-захворювання за вказаною методикою, Організацією розроблено програму благодійних семінарів, на яких відбуватиметься  безкоштовна роздача біологічно-активної добавки «Імунодар» (Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-06-86613 від 30.12.2009 року ТУ У 15.8-2811804034-002:2009). Семінари проводяться лише дипломованими спеціалістами, які мають фахові сертифікати та ліцензії на надання медичних послуг за принципом добровільної участі хворих.

Проведення семінарів не суперечить пункту «д» частини 1 статті 6 Основ законодавства України про охорону здоров’я, відповідно до якого, кожний громадянин України має право на охорону здоров’я, що передбачає  кваліфіковану медичну допомогу, включаючи вільний вибір лікаря, вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій і закладу охорони  здоров’я.

Відповідно до частини 3 статті 24 Основ законодавства України про охорону здоров’я, у визначенні змісту та шляхів виконання державних цільових та місцевих програм охорони здоров’я, здійсненні відповідних конкретних заходів, вирішенні кадрових, наукових та інших проблем організації державної  діяльності в цій сфері можуть брати участь фахові громадські організації працівників охорони здоров’я та інші об’єднання  громадян,  в  тому  числі  міжнародні.

Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки, затверджена Законом України № 1026-17 від 19.02.2009 одним із напрямків боротьби з ВІЛ-інфекцією передбачає залучення до виконання програм профілактики ВІЛ-інфекції медичних, соціальних та педагогічних працівників, працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців, професійних спілок, представників бізнесу, громадських та релігійних організацій.

Одним із заходів Програми є догляд та підтримка надання соціальних послуг, а також забезпечення соціально-психологічної підтримки та немедичного догляду за ВІЛ-інфікованими і хворими на СНІД.

У 2014 році Міжнародної громадською організацією «Центр психологічної допомоги «Сонце що сходить» у період з 01 січня по 31 грудня, планується проведення Всеукраїнської благодійної акції допомоги людям, що живуть з ВІЛ (Копія Програми додається), в рамках якої буде здійснено:

  1. Виступи дипломованих спеціалістів Центру, які мають фахові сертифікати та ліцензії на здійснення лікувальної діяльності, за принципом добровільної участі хворих, на тему «Психологічні, соціальні та педагогічні аспекти у гармонізація стосунків ВІЛ-позитивних з оточуючим світом» у всіх обласних центрах України;
  2. Безкоштовна роздача біологічно-активної добавки «Імунодар. Молодильне яблучко» ВІЛ-інфікованим (Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-06-86613 від 30.12.2009 року ТУ У 15.8-2811804034-002:2009).
  3. Безкоштовна роздача подарункових буклетів-щоденників, календарів та брошур;

Загальна кількість ВІЛ-позитивних осіб, які зможуть безкоштовно отримати біологічно-активну добавку «Імунодар» з розрахунку 3 пачки  на одно особу: 3 300 осіб.

Вартість акції включає вартість 10 000 шт. упаковок біологічно-активної добавки «Імунодар. Молодильне яблучко» (Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-06-86613 від 30.12.2009 року ТУ У 15.8-2811804034-002:2009) за ціною 222 грн./упаковку (2 222 000 грн.), а також організаційні витрати 300 000 грн. Загальний кошторис 2 500 000 грн.

Спонсором акції виступає Голова Міжнародної громадської організації «Цент психологічної допомоги «Сонце що сходить» — Бомбушкар Ігор Стефанович.

Враховуючи місію Мережі ЛЖВ – об’єднання однодумців з активною життєвою позицією, задля створення для кожної людини, якої торкнулась епідемія ВІЛ/СНІД, можливості реалізувати: право на життя, право на підтримку, право на самореалізацію, – пропонуємо Вам співпрацю в реалізації запланованих заходів в рамках Всеукраїнської благодійної акції допомоги людям, що живуть з ВІЛ в 2014 році, у зв’язку з чим просимо Вашого інформаційного, методичного та організаційного  сприяння у проведенні вказаної акції, зокрема:

  1. Погодження графіку запланованих заходів відвідання обласних центрів та розповсюдження інформації серед членів Мережі та усіх громадян, хто страждає ВІЛ/СНІДом щодо можливості їх безкоштовної участі у запланованих заходах;
  2. Надання рекомендацій Мережі, щодо організаційних та методологічних засад проведення благодійної акції вказаного спрямування;
  3. Проведення заходів фахівцями Міжнародної громадської організації «Центр психологічної допомоги «Сонце, що сходить» разом з волонтерами Мережі ЛЖВ;
  4. Спільного інформаційного висвітлення проведених заходів в засобах масової інформації;

У 2012 році представники Міжнародної громадської організації «Центр психологічної допомоги «Сонце що сходить» обговорювали можливу співпрацю у напрямку безкоштовної роздачі біологічно-активних добавок «Імунодар», з Директором Департаменту комунікації, політики та адвокації  ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» Дмитром Шерембеєм, який підтверджував, що це не суперечить законодавству України, а дана біологічно-активна добавка — «Імунодар», — може виступати в якості «закваски для імунітету».

За необхідності Міжнародна громадська організація «Центр психологічної допомоги «Сонце що сходить» готова надати підтверджуючі документи стосовно кваліфікації фахівців (дипломи, сертифікати, ліцензії), тематичних програм виступів, супровідну документацію на біологічно-активні добавки тощо.

Додаток:

Програма Всеукраїнської благодійної акції допомоги людям, що живуть з ВІЛ (3 арк.).

З  повагою,

Голова Міжнародної громадської організації

«Центр психологічної допомоги «Сонце що сходить»

І.С. Бомбушкар

P.SМісія Міжнародної громадської організації «Центр психологічної допомоги «Сонце що сходить» полягає у фізичному та духовному оздоровленні Світу в цілому та України зокрема