Обращение Бомбушкара И.С. к Министру здравоохранения (2013).

Вих. № 12-07/13 від 12 липня 2013 року

Міністру охорони здоров’я України

Богатирьовій Раїсі Василівні

01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7

Шановна Раїса Василівна!

Кожна людина має природне невід’ємне і непорушне  право на охорону здоров’я. Суспільство і держава відповідальні перед сучасним і майбутніми поколіннями за рівень здоров’я і збереження генофонду народу України. Вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового  способу  життя є пріоритетними напрямками в діяльності як держави, так і суспільства.

Міжнародна громадська організація «Центр психологічної допомоги «Сонце що сходить», керуючись у своїй діяльності Законодавством України, як добровільне об’єднання громадян України, Російської Федерації, Молдови, Німеччини, Ізраїлю, Італії та Канади, своєю основною метою вважає психічне та фізичне оздоровлення суспільства, як однин  із  головних  чинників  виживання та розвитку народу України.

Орієнтуючись на сучасні стандарти у охороні здоров’я  та медичній  допомозі, поєднуючи  досягнення традиційної медицини із світовим досвідом у сфері нетрадиційних засобів лікування, членами організації — дипломованими та ліцензованими лікарями, розроблено методику ефективних допоміжних заходів та рекомендацій, щодо лікування ВІЛ-захворювання. Ці заходи базуються на вживанні біологічно-активних добавок, виконанні комплексу  фізичних  вправ, цигунотерапії та виступають в якості допоміжного інструменту,  наряду з традиційними методами  лікування.

Біологічно-активні добавки не є лікарськими препаратами, та відповідно до статті 1 Закону України «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини», являють собою речовини  або  їх  суміші,  що використовуються для надання  раціону  харчування  спеціальних лікувальних чи лікувально-профілактичних властивостей.

В рамках благодійної діяльності, спрямованої на допомогу людям, страждаючим від ВІЛ-захворювання за вказаною методикою, Організацією систематично проводяться благодійні семінари, на яких відбувається безкоштовна  роздача біологічно-активної добавки «Імунодар» (Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-06-86613 від 30.12.2009 року ТУ У 15.8-2811804034-002:2009). Семінари проводяться лише дипломованими спеціалістами, які мають фахові ліцензії на надання медичних послуг за принципом добровільної участі хворих.

Проведення семінарів не суперечить пункту «д» частини 1 статті 6 Основ законодавства України про охорону здоров’я, відповідно до якого, кожний громадянин України має право на охорону  здоров’я,  що передбачає  кваліфіковану  медичну  допомогу, включаючи вільний вибір лікаря,  вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій і закладу  охорони  здоров’я.

Відповідно до частини 3 статті 24 Основ законодавства України про охорону здоров’я, у визначенні змісту та шляхів виконання державних цільових та місцевих   програм   охорони   здоров’я,   здійсненні  відповідних конкретних   заходів,   вирішенні   кадрових,   наукових    та інших проблем організації державної  діяльності в цій сфері можуть брати участь фахові громадські організації працівників охорони здоров’я та інші  об’єднання  громадян,  в  тому  числі  міжнародні.

Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки, затверджена Законом України № 1026-17 від 19.02.2009 одним із напрямків боротьби з ВІЛ-інфекцією передбачає залучення до виконання програм профілактики ВІЛ-інфекції медичних, соціальних та педагогічних працівників, працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців, професійних спілок, представників бізнесу, громадських та релігійних організацій.

Одним із заходів Програми є догляд та підтримка надання соціальних послуг, а також забезпечення соціально-психологічної підтримки та немедичного догляду за ВІЛ-інфікованими і хворими на СНІД.

У 2014 році Міжнародної громадською організацією «Центр психологічної допомоги «Сонце що сходить» у період з 01 січня по 31 грудня,  планується проведення Всеукраїнської  благодійної  акції допомоги людям, що живуть з ВІЛ (Копія Програми додається),  в рамках  якої буде здійснено:

  1. Виступи дипломованих спеціалістів Центру, які мають фахові сертифікати на здійснення лікувальної діяльності, за принципом добровільної участі хворих, на тему «Психологічні, соціальні та педагогічні аспекти у гармонізація стосунків ВІЛ-позитивних з оточуючим світом» у всіх обласних центрах України;
  2. Безкоштовна  роздача біологічно-активної добавки «Імунодар. Молодильне яблучко» ВІЛ-інфікованим (Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-06-86613 від 30.12.2009 року ТУ У 15.8-2811804034-002:2009).
  3. Безкоштовна роздача подарункових буклетів-щоденників, календарів та брошур;

Загальна кількість ВІЛ-позитивних осіб, які зможуть безкоштовно отримати біологічно-активну добавку «Імунодар» з розрахунку 3 пачки  на одно особу:   3 300 осіб.

Вартість акції включає вартість 10 000 шт. упаковок  біологічно-активної добавки «Імунодар. Молодильне яблучко» (Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-06-86613 від 30.12.2009 року ТУ У 15.8-2811804034-002:2009) за ціною 222 грн./упаковку (2 222 000 грн.), а також організаційні витрати 300 000 грн. Загальний кошторис 2 500 000 грн.

Спонсором акції виступає Голова Міжнародної громадської організації «Цент психологічної допомоги «Сонце що сходить» — Бомбушкар Ігор Стефанович.

Відповідно до пункту 3 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467/2011, одним з основних завдань  МОЗ України виступає формування державної політики у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням.

Відповідно до пп.5 п. 4 Положення, МОЗ України інформує та надає роз’яснення щодо здійснення державної політики у сферах охорони здоров’я, санітарно-епідемічного благополуччя населення, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Відповідно до пункту 9.1. МОЗ України затверджує: порядок організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД; порядок ведення реєстрації, обліку людей, які живуть з ВІЛ, та здійснення медичного нагляду за такими особами.

Відповідно до п.7 Положення, МОЗ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, а також з органами місцевого самоврядування, з відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, профспілками та організаціями роботодавців, підприємствами, установами, організаціями.

 На підставі викладеного вище, просимо Вашого сприяння у проведенні вказаної акції, зокрема:

  1. Погодити заплановані заходи шляхом їх перевірки на відповідність Основам медичного законодавства України;
  2. Надати рекомендації, щодо  організаційних та методологічних засад   проведення благодійної акції вказаного спрямування;
  3. Здійснити нагляд та відомчий  контроль за ходом проведення   акції;
  4. Здійснити нагляд за забезпеченням з боку організаторів заходу дотримання прав ВІЛ-інфікованих осіб на нерозголошення їх діагнозу, захисту їх персональних даних;
  5. Здійснити сприяння у інформуванні ВІЛ-інфікованих осіб, щодо можливості безкоштовної  участь у запланованих заходах;

За необхідності Міжнародна громадська організація «Центр психологічної допомоги «Сонце що сходить» готова надати підтверджуючі документи стосовно кваліфікації фахівців, тематичних програм виступів, супровідну документацію  на біологічно-активні добавки тощо.

Додаток:

Програма Всеукраїнської благодійної акції допомоги людям, що живуть з ВІЛ (3 арк.).

З повагою, Голова Великої ради