Програма Всеукраїнської Благодійної акції допомоги людям, що живуть з ВІЛ (ПВБПЛЖВ) (2013).

З А Т В Е Р Д Ж У Ю:

Голова Великої Ради Міжнародної громадської організації «Центр психологічної допомоги «Сонце що сходить» 

«22» квітня 2013 року 

І.С. Бомбушкар

 

Програма Всеукраїнської Благодійної акції допомоги людям, що живуть з ВІЛ (ПВБПЛЖВ)

План та програма заходів

Актуальність

Епідемія ВІЛ-інфекції є однією з найбільш смертоносних в історії людства. За деякими прогнозами, при нинішніх темпах поширення ВІЛ-інфекція здатна забрати життя майже сімдесяти мільйонів чоловік.  Для України, яка переживає гостру демографічну кризу, проблема ВІЛ-інфекції є досить гострою.

Кожна людина має природне невід’ємне і непорушне  право на охорону здоров’я. Суспільство і держава відповідальні перед сучасним і майбутніми поколіннями за рівень здоров’я і збереження генофонду народу України. Вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового  способу  життя є пріоритетними напрямками в діяльності як держави, так і суспільства.

Час проведення акції

01 січня 2014 року  – 31 грудня 2014 року

Форма проведення акції

В рамках благодійної діяльності, спрямованої на допомогу людям, страждаючим від ВІЛ-захворювання, планується проведення  благодійних семінарів, на яких відбувається:

1.      Безкоштовна  роздача біологічно-активної добавки «Імунодар» (Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-06-86613 від 30.12.2009 року ТУ У 15.8-2811804034-002:2009).

2.      Виступ дипломованих спеціалістів Центру, які мають фахові ліцензії на надання медичних послуг за принципом добровільної участі хворих на тему «Психологічні, соціальні та педагогічні аспекти у гармонізація стосунків ВІЛ-позитивних з оточуючим світом».

3.      Збір коштів з метою подальшої їх передачі для закупки антиретровірусних препаратів, яких потребують ВІЛ-позитивні люди.    

Проведення вказаних заходів не суперечить пункту «д» частини 1 статті 6 Основ законодавства України про охорону здоров’я, відповідно до якого, кожний громадянин України має право на охорону  здоров’я,  що передбачає кваліфіковану  медичну  допомогу, включаючи вільний вибір лікаря,  вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій і закладу  охорони  здоров’я.

Відповідно до частини 3 статті 24 Основ законодавства України про охорону здоров’я, у визначенні змісту та шляхів виконання державних цільових та місцевих  програм   охорони   здоров’я,   здійснення  відповідних конкретних   заходів,  вирішенні   кадрових,   наукових    та інших проблем організації державної діяльності в цій сфері можуть брати участь фахові громадські організації працівників охорони здоров’я та інші  об’єднання  громадян,  в  тому  числі міжнародні.

Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки, затверджена Законом України № 1026-17 від 19.02.2009; одним із напрямків боротьби з ВІЛ-інфекцією передбачає залучення до виконання програм профілактики ВІЛ-інфекції медичних, соціальних та педагогічних працівників, працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців, професійних спілок, представників бізнесу, громадських та релігійних організацій. 

Одним із заходів Програми є догляд та підтримка надання соціальних послуг, а також забезпечення соціально-психологічної підтримки та немедичного догляду за ВІЛ-інфікованими і хворими на СНІД.

 

Етапи проведення акції

1-й етап – підготовчий (1 травня  – 31 грудня 2013 року);

1.      Затвердження переліку дипломованих спеціалістів для проведення семінарів на території 24 областей України, АРК, містах Києві та Севастополі;

Час виконання:   до «21» 12. 2013 року

2.      Підготовка листа-пропозиції (на українській, російські та англійській мовах) щодо долучення до проведення заходу громадським та неурядовим організаціям, міжнародним благодійним фондам, затвердження переліку таких організацій та здійсненням поштової розсилки

Час виконання:   до «21» 12.2013 року

3.      Підписання договору на виготовлення та подальше виготовлення протягом 2013 року біологічно-активної добавки «Імунодар» (Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-06-86613 від 30.12.2009 року ТУ У 15.8-2811804034-002:2009) у кількості 10 000 упаковок.

Час виконання:   до «21» 12.2013 року

 

4.      Підписання угоди про соціальне партнерство з Міністерством охорони здоров’я України

Час виконання:   до «21» 12.2013 року

 

5.      Підписання Угоди про співпрацю з організацією Всеукраїнська мережа ЛЖВ

Час виконання:   до «21» 12.  2013 року

 

6.      Затвердження та погодження  виступів на семінарах для ВІЛ-інфікованих з фахівцями МОЗ та ВМ ЛЖВ

Час виконання:   до «21» 12.2013 року

 

7.      Відкриття спеціального  банківського рахунку для цільових благодійних внесків

Час виконання:   до «21» 12.2013 року

8.      Розробка та затвердження  положення «Про порядок безкоштовної видачі біологічно-активної добавки «Імунодар» в рамках Благодійної акції»

Час виконання:   до «21» 12.2013 року

2-й етап – реалізація проекту (1 січня  – 31 грудня 2014 року)

 

1.      Виступи перед ВІЛ-позитивними людьми у 24 обласних центрах України, АРК, містах Києві та Севастополі згідно  затвердженому графіку 

Час виконання:   1 січня  – 31 грудня 2014 року

2.      Організація та проведення круглого столу за темою: «Психологічні, соціальні та педагогічні аспекти у гармонізації стосунків ВІЛ-позитивних з оточуючим світом» із залученням ЗМІ, ВІЛ-позитивних, молоді, організацій тощо. 

Час виконання:   до «25» 01.  2014 року

            3.      Роздача біологічно-активної добавки «Імунодар» ВІЛ-позитивним людям на лекціях, а також за попередньою заявкою хворої особи

                       Час виконання:   1 січня  – 31 грудня 2014 року (275 осіб/місяць)

Загальна кількість ВІЛ-позитивних осіб, які зможуть безкоштовно отримати біологічно-активної добавку «Імунодар» з розрахунку 3 пачки  на одну особу:   3 300 осіб. Загальний кошторис складає 2500000 гривень (два мільйони п’ятсот тисяч гривень).

3-й етап – підведення підсумків (1 січня  – 15 січня 2015 року)

1.      Підготовка узагальнених даних з приводу проведених заходів, кількості ВІЛ-позитивних людей, яким було надано безкоштовну допомогу;

до 15 січня 2015 року

2.      Звіт Голови Великої Ради Бомбушкара І.С. перед членами Центру

15 січня 2015 року

 «Обоснование необходимости проведения Всеукраинской Программы Благотворительной Помощи людям, живущим с ВИЧ (ВПБПЛЖВ)»